Besøg af os

Her er en række vigtige ting, De bør være opmærksom på, når De har besøg af skorstensfejeren, så bliver det nemmere for både Dem og deres Skorstensfejer, ved fremtidige besøg.

 

 • De bedes venligst tilse at adgang til skorsten, ildsted, renselåger m.v. er fri. Stil aldrig noget brandbart foran skorstenens renselemme – dette kan være meget farligt ved evt. en skorstensbrand.
 • Aftal Evt. en tid med skorstensfejeren. Måske få en nabo til at åbne eller De kan ligge en nøgle hvis ingen er hjemme. Skorstensfejerne kører i distriktet Mandag – Torsdag 7.00 – 15.30 Fredag 7.00 – 11.30.
 • Skorstensfejermesteren kan normalt træffes 7.00 – 17.30 Mandag – Fredag.
 • De kan ringe direkte til den skorstensfejer der har været hos dem, og aftale ny tid inden for normal arbejdstid. Dette fremgår af den lille besøgsseddel fejeren har lagt hos dem.
 • Der må ikke være fyret op i pejs eller brændeovn.
 • Har De pejs, skal spjældet være lukket under fejningen.
 • Har De brændeovn, skal alle luftindtag og låger være lukket under fejningen.
 • Sørg for at tætningsbånd omkring røgrør og låger altid er tætte.
 • Afdækning omkring de steder skorstensfejeren skal servicer, tilrådes.
 • Hvis skorstenen er indrettet til at rense fra taget, skal adgangsmulighederne opfylde : GÆLDENDE LOVGIVNING : Fra Bygningsreglementet for småhuse / BR-S 1998. 8.4.8. Hvis skorstenen er indrettet til at renses fra toppen, skal der være tilfredsstillende adgangsmuligheder til skorstenen. Læs mere under menuen Tagtrin.
 • Hvis skorstenen er indrettet til at rense fra loftet, bør der være gangbro og lys ved skorstenen.
 • Hvis skorstensfejeren skal på loftet, og loftlemmen er malet hvid eller anden sart farve, er det en god ide for både Dem og skorstensfejeren at tage loftlemmen af og evt. stille en stige klar, da de fleste loftlemme ikke er særlige skorstensfejervenlige.
 • Vedlighold jævnligt renseklapper/bundpropper/renselemme ved at løsne disse en gang imellem, så de ikke ruster fast.
 • Har De planer om at male Deres renselem, er det en god ide at tage den af inden maling, og lade den tørre inden De sætter den på igen, da den ellers vil lime sig fast.
 • Hårdt vejr, sne og stærk regn kan hindre os i at nå dem den adviserede dag.
 • Afgang og tilgang af ildsteder og skorstene skal anmeldes til den lokale Skorstensfejermester.
 • Husk også at give besked til skorstensfejermesteren, hvis de har byttet deres “gamle” brændeovn / fyringsanlæg ud med en ny.

Betaling for skorstensfejning sker via ejendomsskattebilletten. Taksterne er fastsat af Kommunale landsråd og skorstensfejerlauget.

Henvendelser om fejning og beregningsgrundlag besvares af skorstensfejermesteren.

Struer kommune tager sig af henvendelser om opkrævning og betaling.