Tagtrin

Gældende lovgivning på området :

Bygningsreglement BR-95 10.8 stk 7.

Hvis skorstene er indrettet til at renses fra toppen, skal der være sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige adgangsmuligheder til skorstenen.

Tagtrin fås til alle tagtyper. Skorstensfejeren har oftest store problemer med at feje skorstenen i vådt og fugtigt vejr, især i vinterhalvåret hvor frosten er meget farlig på taget, som det ses på billederne herover. For at tilsyn og fejning af skorstenen kan foregå sikkerhedsmæssigt forsvarligt, bør der være tagtrin i tagfladen fra stern til skorstenen.
Med mindre skorstenen kan fejes via renselem fra loftet, og vi har adgang til denne.

Man har som boligejer ansvaret for at ovenstående er overholdt.

Boligejeren og skorstensfejeren kan også lave aftale om brug af tagsige, men tagtrinene viser sig som regl, som den den bedste løsning, da den er vedvarende.

Skorstensfejerne har krav på en sikker arbejdsdag.

Tagtrin kan købes i de fleste byggemarkeder, pejsebutikker og hos skorstensfejere rundt om i landet.

Tagtrin fås i mange farver til alle tagtyper.

Vi håber De har forståelse omkring sikkerheden for skorstensfejerne.

Gode råd og hjælp til ovenstående tlf. 20 15 50 57