CE mærke på stålskorsten

Små stålskorstene der bringes på markedet efter 1. april 2005 skal være forsynet med et CE-mærke.
CE-mærket fortæller forbrugeren, at varen opfylder kravene i den harmoniserede europæiske standard.
CE-mærket anbringes på selve produktet, hvis produktets art tillader det. I modsat fald anbringes mærkningen på emballagen eller produktets følgedokumenter.

Eks. på CE-mærkning til stålskorsten til brug for brændeovn:

Forklaring til kodningen:

CE = Logo for et produkt der lever op til et eller flere af de EU-direktiver, der kræver CE-mærkning.

DS/EN 1856-1 = Standarden for stålskorstene

T400 = Temperaturklasse, dvs. at den pågældende skorsten er godkendt til ildsteder med en drifttemperatur op til max. 400°C.. Skorstene til Brændeovne SKAL være T400 eller højere.    ( der findes i alt 11 temperaturklasser, fra T080 til T600 )

N1 = Trykniveau. N1 er for negativt tryk ( undertryk ) der findes 5 trykniveauer

D = dry angiver at skorstenen er til “tør drift”  (W = weet, skorsten til kondenserende drift)

V3 = Korrosionsklasse. V3 er til fast brændsel. ( V2, er til olie og V1 er til gas )

L50050 = Materialespecifikation. L50050 er AISI 316L, rust og syrefast stål med en godstykkelse på 0,5 mm  ( der er 9 forskellige materialespecifikationer )

G50 = “G” angiver at skorstenen er sodildtestet, tallet efter “G” angiver afstanden til brændbart materiale i mm. Skorstene til pejse og brændeovne SKAL være sodildtestet.

OBS !   Det er meget vigtigt at skorstensfejeren kan aflæse CE-mærket, da kodningen fortæller om skorstenens egnethed/lovlighed til det pågældende fyringsanlæg.

OBS !!  Vigtig information til selvbyggere !!  Hvis skorstenen bliver varmere end 80°C. på ydersiden, skal den iht. bygningsreglementets bestemmelser i afsnit 8.4.1, “Placeres i en skakt. Skakten skal være ventileret og skal omslutte skorstenen de steder hvor skorstenen er placeret inde i bygningen, eksempelvis også i et uudnytteligt tagrum.”
Evt. rådfør dig med din lokale skorstensfejermester.