Lysningsareal

Beregning af lysningsareal i skorstene.

I BR-S 98 afsnit 8.3.1 står at lysningsarealet i en skorsten skal svare til den indfyrede effekt. Tilsluttes der flere ildsteder til samme skorsten, skal lysningsarealet svare til ildstedernes samlede effekt

(8.3.1) Den indfyrede effekt for de fleste ildsteder vil kunne oplyses af fabrikanten. Det er vigtigt, at lysningsarealet er tilpasset den indfyrede effekt. Et forkert lysningsareal kan give en dårlig forbrænding og dermed risiko for kulilteforgiftning. Generalt bør lysningsarealet mindst være 50 cm2 (80 mm diameter) for olie- og gasfyrede ildsteder, og mindst 175 cm2 (150 mm diameter) for ildsteder til fast brændsel.

Kravteksten indeholder ikke nogen mindstemål på lysningsareal, og i den Vejledende tekst står: Generalt bør. Dvs. at det er fuldt lovligt, at en brændeovn med en effekt på 7 kW har en skorsten på 78 cm2 ( Ø.100 mm)

Der bør dog altid følge en god rådgivning til kunden, f.eks. vejledning i fyring med træ, sodbelægninger i skorstenen, flere årlige fejninger, ønsket om en ekstra ovn med tiden osv. osv.

Flere brændeovnsfabrikanter anbefaler i deres opstillingsvejledninger at deres ovne skal tilsluttes en skorsten med en lysning på Ø. 15 cm. Dette bør man naturligvis rette sig efter, men det er IKKE et lovkrav.

I BR-95 kapitel 10.6. stk. 1. står der at: Lysningsarealet i en skorsten skal svare til den indfyrede effekt. Lysningsarealet skal dog mindst være 175 cm2 ( Ø. 150 mm ) for ildsteder til fast brændsel.

Tabel for indfyret effekt = lysningsareal

Formlen er: kW x 4 + 50 = lysningsareal i cm2
eks: en ovn på 7 kW x 4 + 50 = 78 cm2 ( 100 mm i diameter)

Tabel for lysningsareal = skorstensdiameter

Cirklens areal er angivet ved:

areal = η * r2

indsæt de oplysninger, du har og kald radius for x:

3,14 * x= 78

x2 = 78 : 3,14

x2 = 24,8

x = 4,9

radius er altså 4,9, og da diameteren er det dobbelte, så er resultatet altså 9,96 m