Isodor

En skorstensforing uden samlinger sikrer:

Mod løbesod og kondensvand
Bedre brændselsøkonomi
Fornyet holdbarhed

Ældre murede skorstene er ofte nedbrudte af løbesod, kondensvand, og skorstensbrande. Skorstenefejeren i Struer leverer og monterer en skorstensforing, som udstøbes på stedet i den bestående skorsten. Isodor-foringen fremstilles af perlite letbeton, og er helt uden samlinger.

Støbe-granaten er central i Isodor/Støbe metoden.Den rummer en vibrationsmotor, der gør det muligt at vibrere og “stampe” letbetonen fast i den gamle skorstens revner og sprækker under den gradvise hævning.

I den glidende udstøbnings-proces fjernstyrer montøren støbegranaten, der hæves manuelt. Centrering i lysning sker med indstilleligt styr. ” Granaten” findes i bl.a. i følgende dimensioner: 10, 13, 16, 18 og 20 cm Ø.

Vibrerings-metoden sikrer brand-stærk udstøbning af letbetonen og en glat rør-overflade. Den reducerede lysning og den isolerende beton betyder, at røgtemperaturen kan sænkes. Herved opfylder Isodor-foringen nutidens krav til brændselsøkonomien.

Under udstøbningen forsynes Isodor-foringen med en ny renselem af beton, og der skæres en ny adgangskanal i den nystøbte foring.

Mange kender i dag Isokern nedsænkningsrør, det var faktisk skorstensfejerne der opfandt ideen, der blev grundlagt i 1950 af skorstensfejermester Reinholdt Christensen. ISOKERN voksede gennem årene til en betydelig eksportvirksomhed der i 2001 blev opkøbt af den tyske skorstensproducent Schiedel.

Schiedel er i dag ejet af den franske Monier koncern, der har en milliardomsætning på byggevarer i over 40 lande.

Isodor er et andet produkt og har den fordel at der ingen samlinger er. Udførelsen af støbearbejdet kræver specialudstyr og uddannelse. Arbejdet udføres derfor kun af godkendte montører. Denne type skorstensforing er den bedst egnede til traditionel fast brændsel og oliefyring.

Ring og lad os give et tilbud, det er ikke så dyrt som man nogle gange regner med,

Typisk tager det kun ½ – 1 dag at lave.
Isodor blev opfundet af Skorstensfejermester Theodor Kristensen i 1984.
Godkendt af boligministeriet.