Ventilationsrens

Vi bringer frisk luft til huse

Mikroorganismer, bakterier, støv og brandfare

Et snavset eller dårlig fungerende ventilationsanlæg kan også give mennesker ubehagelige symptomer: Hovedpine, træthed, svimmelhed, muskelsmerter , slimhindeirritation i øjne, næse og svælg.

Mikroorganismer, bakterier og støv i kanalerne giver risiko for udvikling af allergi og andre lidelser.

Husstøvmiden har således gode vilkår, når rensning ikke udføres.

Et ventilationsanlæg skal skaffe frisk luft. Holdes det ikke rent, virker det modsat.

Et dårligt indeklima kan give syge bygninger: træværk, der danner råd og svamp, eller murværk, som bliver jordslået og muggent(alger)

Der er brug for specialudstyr og maskiner til løsning af ofte komplicerede opgaver.

Vi har den håndværksmæssig viden, erfaring og uddannelse. Vi udfører et professionelt job til den rigtige pris.
Rent arbejde

Ren luft

Sundt indeklima

Energibesparende

Allergikere ånder lettet op

Tusinde af kroner er investeret i ventilationsanlæg, men bliver de regelmæssigt renset og vedligeholdt?

Glem ikke, at den indvendige side af ventilationskanalen er en del af det rum vi opholder os i. De bør holdes rene!