Idégrundlag

Idegrundlag

Skorstensfejer Firmaet Michael Hestbjerg Perdersen er en veletableret virksomhed med mange spændende arbejdsopgaver og stor erfaring.
Firmaets idegrundlag og hovedopgave er at dække kommunens behov for udførelse af det lovpligtige arbejde inden for Skorstensfejning og brandpræventivt tilsyn.

Skorstensfejermester Michael Pedersen har serviceret distriktets skorstene siden 1980 og 1983 og har haft firmaet på egene hænder siden 2003. Firmaet ligger bla. stor vægt på uddannelse som der opstår nyt lovstof, nyheder og nye arbejdsopgaver. Miljøet er en stor vigtig opgave for skorstensfejerne, i form af at give så meget rådgivning, vejledning i fyringsteknik, så borgerne for mest ud af deres ildsteder, samt forurener så lidt så muligt.

Struktur

I Danmark er det vedtaget ved lov, hvis man har skorstene med ildsteder tilsluttet, skal disse efterses og renses af uddannede skorstensfejere, bla. så skorstensbrand og forgiftningsfare mm. undgås. Pligten er lagt ud på kommunerne, der så skal sørge for at lave en skriftlig aftale med en lokal skorstensfejermester, denne skal have fagets mesterskole og have selvstændig virksomhed samt de fornødne antal folk ansat til at løse opgaven.
Skorstensfejermesteren har så ansvaret for at alle borgere i hans distrikt for serviceret deres skorstene/ildsteder.
Nogle kommuner er så store at der er flere skorstensfejerfirmaer om at løse opgaven. Se dækningsområde i menuen.